Non-GMO Verklaring

Naaldwijk, 27th November 2013

LS,

Van Den Berg Seeds B.V. verklaart dat alle rassen die door Van Den Berg Seeds B.V. zijn ontwikkeld, zijn verkregen door middel van klassieke veredeling zonder gebruik te maken van technieken van genetische modificatie die leiden tot genetisch gemodificeerde organismen waarop Richtlijn 2001/18/EC* inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, van toepassing is.

Deze verklaring is van toepassing op alle rassen van, Van Den Berg Seeds B.V. en VDB ProSeeds die in het handelsverkeer zijn en zullen worden gebracht.

* Richtlijn 2001/18/EC: ”Genetisch gemodificeerd organisme (GGO)”: een organisme, met uitzonderling van menselijke wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

A.N. Van Den Berg

VAN DEN BERG SEEDS B.V.

VDB ProSeeds

×